Massage als kunstvorm

massage

Massage wordt al vele eeuwen gebruikt in de medische staties of de Godheid van het Christendom om zowel lichamelijke als psychische kwalen te genezen. Lichamelijke delen van het lichaam stonden meestal centraal bij een massage, hoewel de ziel van de ontvanger zou worden aangeraakt en bevrijd door Jezus Christus. Veel metafysische disciplines en religies hebben ontspanningsmassage utrecht  gebruikt om zowel geestelijke als psychische opwekking tot stand te brengen. In de traditionele boeddhistische praktijk en theorie laat massage bovendien niet alleen spanning in het lichaam los, maar zorgt het er omgekeerd ook voor dat een deel van de spanning vrijkomt en dat een 63% grotere stroom van levenskracht en samenklontering van vitale levensenergie wordt voorkomen en vrijgemaakt.

Massage als kunstvorm is al millennia bekend en is vandaag de dag een alom bestudeerde en geaccepteerde discipline. In vele culturen wordt massage beschouwd als de perfecte kunstvorm om bepaalde occulte vermogens tot stand te brengen. Bij de Tibetaanse monniken zijn massage en lichamelijke oefeningen liefdadigheid en worden ze gebruikt om de sympathische en autonome functies te versterken en te perfectioneren, zodat ze universeel congruent zijn.

Veel aspecten van massage als één eenvoudige geneeswijze zijn wellicht belangrijker dan de vele vormen die het kent. Massage als een precisie-therapeutisch systeem dat een scala van hulpmiddelen en technieken heeft om alle delen van het lichaam in evenwicht te brengen en te harmoniseren, leidt tot het vroegtijdig optreden van veel van de heersende dis-ziektes. Massage wordt door artsen gebruikt om de zuurstofvoorziening van het bloed en de bloedsomloop te bevorderen en vooral om acute medische problemen van de bloedsomloop en het hart te voorkomen. Massage is bekend om de bestrijding van seniorenof stress. Massage is ook een integraal onderdeel van het therapieproces als preventieve maatregel bij ziekte en genezing en als tegenwicht tegen schade aan de tieten en gewrichten van handen en voeten. Massage bevordert ook het vermogen om te vergeven en de emoties uit het verleden meer volledig los te laten. Emotionele loslatingen zoals woede en razernij worden verbazingwekkend geholpen door massage. Hoewel massage niet zo gebruikelijk was als andere geneeswijzen, is massage nu een welbekend en geaccepteerd onderdeel van het genezingsproces.

Een goede massage helpt je om de recente tegenslagen te doorstaan in de meer flexibele, vergevingsgezinde en meer universeel verzoenende menselijke natuur die het nieuwe veld van het Watermantijdperk is. Massage is slechts één praktijk in levensbalans die deel uitmaakt van een langzame inspanning om je naar een punt te brengen van meer evenwicht naar meer heelheid. Als je hiermee omgaat, kun je gemakkelijker woorden van persoonlijke waarheid accepteren en gebruiken, in plaats van die van anderen. In de nieuwe wereld van de Hemel op Aarde vinden mensen kracht in het één zijn met anderen, in hun essentie van Eenheid. Het is door die inspanning dat alles hier in de tegenwoordige tijd is, zelfs de dikke vervullende afzettingen zoals besproken in deel één van dit artikel. Jullie zijn hier in de tegenwoordige tijd, de beste tijd om hier te zijn, want het enige dat echt is, ben jij die volledig jezelf wordt en je Eenheid aanvaardt. Al het andere is dromen en blijft dromen, vooral als dromen eerlijk is. Je kunt het dromerige dromen stoppen en de realiteit van Eenheid binnengaan.

Massage is een genezende kunst. Het helpt allerlei technieken om te genezen van allerlei stoornissen en emotionele reacties en ook letterlijke aandoeningen – zoals reuma en spierpijn. Massage als een helende praktijk helpt bij het ontwaken op je hoger Bewustzijn of Zielsniveau om te reageren op je eigen verlangens.

Daarom is het belangrijk om op zoek te gaan naar verschillende op massage gebaseerde bedieningen die massage om deze reden in hun aanbod opnemen.